Toimintasuunnitelma

Yleistä

Lieksan Hiihtoseuran toiminta toteutetaan kaudella 2015-2016 edellisvuosien tapaan jaostojen tekemien toimintasuunnitelmien mukaisesti (ampumahiihto, mäki ja yhdistetty sekä hiihto).

Seuran toimintasääntöjen mukaan hallitus päättää seuran yhteisistä asioista ja määrittelee toiminnan suuntaviivat ja tavoitteet. Jaostot toimivat muuten tekemiensä suunnitelmien mukaisesti. Seuran hallinnollisessa toiminnassa on jatkossa huomioitava seuratoimijoiden riittävä määrä ja koulutus, että saavutettu taso pystytään pitämään laadullisesti nykytasolla ja jopa parantamaan sitä. Nuorisotoiminta on seuran tärkein toimintamuoto ja sen edelleen kehittäminen sekä lisääminen tärkein tehtävä. Erityisen kehittämisen tarve on 10 vuodesta ylöspäin olevissa nuorissa. Nuoriso-, valmennus-, ja koulutustoiminta alkaa toteutua tehtyjen suunnitelmien mukaan, mutta jatkossakin koulutukseen ja valmennukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ampumahiihdon, hiihdon sekä mäen ja yhdistetyn kiinnostavuuden lisäämiseksi tulee tehdä töitä, että lajien pariin saataisiin lisää innokkaita nuoria lajien harrastamiseen ja sen jälkeen kilpailutoimintaan. Koulujen kanssa jatketaan yhteistyötä hiihtolajien kiinnostavuuden lisäämiseksi ja kehittämiseksi.

12. Waskiyhdistetty järjestetään heinäkuussa 2013 Vaskiviikon yhteydessä. Lisäksi muita pienempiä kilpailuja.

Kilpailumenestys pyritään pitämään edellisvuosien tasolla. Tavoite on SM-ja Hopeasompakilpailuissa 2 mitalia sekä pistesijat. Seurassa on useita lupaavia nuoria urheilijoita, jotka ovat päässeet liittojen tai muihin valmennusryhmiin. Näiltä urheilijoilta voidaan odottaa hyviä suorituksia tulevalla toimintakaudella.

Harraste- ja kuntoliikuntaa tullaan edelleen kehittämään ja ohjaajien koulutustasoa lisäämään. Hallitus nimeää tarvittaessa valiokuntia tai työryhmiä toiminnan tehostamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Varainhankinta

Varainhankinta tapahtuu perinteisten toimintamuotojen tavoin ja niitä pyritään edelleen kehittämään ja lisäämään: mainosmyynti, yhteistyösopimukset, joulukalenteriarpajaiset, kisaravintolatoiminta, kilpailujen järjestäminen, talkoot, jne. Kaupungin avustukset ja tehdyt palvelusopimukset ovat myös merkittävä osa seuran budjettia.

Tiedotus

Seura tiedottaa kaikista merkittävistä tapahtumista ja kilpailutoiminnasta tiedotusvälineille. Tiedotuksen koko seuran osalta hoitaa puheenjohtaja ellei hallitus toisin sovi. Jaostot vastaavat valmennuksesta sekä koulutuksesta oman toimintansa osalta. Sisäistä tiedottamista toteutetaan edellisellä kaudella hyväksi todetulla yhteisviestityksellä matkapuhelimiin. Tiedotusta kotisivujen kautta tehostetaan.

Tapahtumat

Seuran jäsenille järjestetään yhteisiä tapahtumia mm:
– ulkoilu- ja liikuntatilaisuuksia
– pikkujoulut hiihtokoululaisille ja talkooväelle
– kauden päättäjäiset
– pelisääntökeskustelut
– seuratoimintatiedotus syys- lokakuussa, eettiset säännöt

Muistamiset

Seuran toimivia henkilöitä, liikelaitoksia yms. muistetaan sopivalla tavalla.

Varojen käyttö

Seuran toiminnan laajentuminen ja monipuolistuminen on lisännyt myös menoja. Niinpä varojen käytön tulee olla suunnitelmallista ja tarkkaa. Varojen käytöstä ja taloudesta vastaa hallitus. Jaostot saavat toimia suunnitelmiensa mukaisesti rahavarat huomioiden. Kuitenkin on huomioitava, että hallituksen hyväksymiä korvausmääriä ei ylitetä.

LIEKSAN HIIHTOSEURA RY
Hallitus

http://royal99.online/
error: Sisältö on suojattua!!